Historia Osiedla „Złote Łany”

Złote Łany – dzielnica Bielska-Białej, znajdująca się na południowy wschód od śródmieścia, na wzgórzu o tej samej nazwie (380 m n.p.m.).

Niegdyś Złote Łany były niezabudowaną częścią Lipnika, położoną pomiędzy centrum miejscowości a przysiółkiem Leszczyny. Do XIX w. istniał tu kamieniołom. W 1925 r. Złote Łany, wraz z całym Lipnikiem, stały się częścią Białej Krakowskiej, będącej od 1951 r. częścią Bielska-Białej. W latach 70. XX wieku rozpoczęła się intensywna urbanizacja wzgórza – powstało osiedle mieszkaniowe Złote Łany, piętnaście lat później zaczęło powstawać Osiedle Langiewicza. W krótkim czasie Złote Łany zaczęły tworzyć odrębną dzielnicę – zarówno pod względem urbanistycznym, jak i funkcjonalnym.

Od 2002 roku obszar dzielnicy wchodzi w skład osiedla (jednostki pomocniczej gminy) o tej samej nazwie, którego granice pokrywają się z granicami zwyczajowymi i urbanistycznymi.

Współcześnie Złote Łany stanowią dzielnicę o charakterze mieszkalnym. W jej centralnej części znajduje się Osiedle Złote Łany, w części wschodniej położone jest wciąż rozbudowywane Osiedle Langiewicza z dużą ilością zabudowy deweloperskiej oraz ogródki działkowe, natomiast część zachodnia to obszar mieszanej zabudowy – zarówno bloki, jak i budownictwo jednorodzinne.

Przez zachodnią część Złotych Łanów przebiega droga krajowa nr 69, z kolei przez wschodnią część droga ekspresowa S69 (wschodnia obwodnica Bielska-Białej).

Osiedle Złote Łany – wielki zespół mieszkaniowy w Bielsku-Białej, w centralnej części dzielnicy Złote Łany, na wzgórzu o tej samej nazwie (380 m n.p.m.). Powstał w latach 70. XX w.

W obrębie osiedla znajdują się ulice: Akademii Umiejętności, Jutrzenki, Lenartowicza, Lelewela, Liściasta, Łagodna, Osadnicza, Podgórze, Prusa i Wiejska. Głównymi drogami (o znaczeniu ponaddzielnicowym) są: ul. Jutrzenki, Łagodna i Lenartowicza.

Osiedle Złote Łany składa się z ponad stu bloków z wielkiej płyty, należących m.in. do Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”. Do ważnych obiektów na osiedlu należą także: kościół katolicki św. Józefa, Spółdzielcze Centrum Kultury „Best”, Centrum Informacji i Pomocy „Dla Ciebie” oraz szkoły – SP nr 20, SP nr 33, Gim. nr 2 i II LO im. A. Asnyka. Infrastruktura handlowo-usługowa koncentruje się przy ul. Jutrzenki.

Często jako część os. Złote Łany błędnie uznawany jest rejon ul. Gorkiego, Krasickiego i Majakowskiego, który charakteryzuje się mieszaną zabudową i nie stanowi jednej całości z osiedlem pomimo istnienia tam podobnych bloków mieszkalnych z tego samego okresu.

Zgodnie z podziałem administracyjnym miasta przyjętym w 2002 r., osiedle wchodzi w skład jednostki pomocniczej gminy o nazwie Złote Łany, które granice pokrywają się z granicami dzielnicy o tej nazwie. Przez osiedle kursuje 10 linii autobusowych komunikacji miejskiej, w tym 11 dziennych i 1 nocna: 4, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 37, 38 i N2.


źródło: WIKIPEDIA