PLAN KOLĘDY

4.01.2016 Poniedziałek
Ks. Zygmunt Ul. Piękna, Błękitna, Kasprowicza, Gałczyńskiego bez bloków godz. 14.30
Ks. Jarosław Ul. Dobra 25 godz. 14.30
Ks. Tomasz Ul. Łagodna 34 godz. 14.30
Ks. Proboszcz Ul. Osadnicza 12 godz. 15.00
Ks. Szymon Ul. Łagodna 23 godz. 15.oo Łagodna 25 godz. 17.oo

5.01.2016 Wtorek
Ks. Zygmunt Ul. Zygmunta III Wazy godz. 15.00 Ul. Jutrzenki 41 godz. 17.30
Ks. Tomasz Ul. Łagodna 37 godz. 14.30
Ks. Szymon Ul. Osadnicza 4 godz. 15.oo Osadnicza 6 godz. 17.oo

7.01.2016 Czwartek
Ks. Zygmunt Ul. Ak. Umiejętności 65 nr 105-52 godz. 15.00
Ks. Szymon Ul. Ak. Umiejętności 65 nr 1-51 godz. 15.00
Ks. Jarosław Ul. Łagodna 15 nr 130-66 godz. 15.00
Ks. Tomasz Ul. Łagodna 15 nr 1-65 godz. 14.30
Ks. Proboszcz Ul. Osadnicza 8 godz. 15.oo Osadnicza 10 godz. 17.oo

8.01.2016 Piątek
Ks. Zygmunt Ul. Łagodna 31 godz. 15.00 Ul. Krasickiego 25 godz. 17.30
Ks. Jarosław Ul. Leszczyńska 37 godz. 15.00
Ks. Tomasz Ul. Osadnicza 5 godz.14.3o Ul. Osadnicza 7 godz.17:3o
Ks. Proboszcz Ul. Łagodna 33 godz. 15.00
Ks. Szymon Ul. Prusa 3 godz. 15.oo i Ul. Prusa 13 godz. 17.oo

9.01.2016 Sobota
Ks. Zygmunt Ul. Żywiecka od Apteki do nr 130, 117, 117a oraz Niemcewicza godz. 9.00
Ks. Szymon Ul. Żywiecka od Mik. Kr. do 134, Sielska, Koszykowa, Letnia, Kółko godz. 9.00
Ks. Jarosław Ul. Górska nr 13, 15, 17 oraz Bracka godz. 9.00
Ks. Proboszcz Ul. Szczęśliwa od końca godz. 9.00

11.01.2016 Poniedziałek
Ks. Zygmunt Ul. Łagodna 30 godz. 14.30
Ks. Jarosław Ul. Ak. Umiejętności 85 godz. 15.00 Ul. Ak. Umiejętności 83 godz. 17.00
Ks. Tomasz Ul. Jutrzenki 26 nr 130-66 godz. 14.30
Ks. Szymon Ul. Jutrzenki 26 nr 1-65 godz. 15.00
Ks. Proboszcz Ul. Ukryta od początku godz. 15.00