1 VI 2015 r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Osiedla Złote Łany. Podczas obrad w wyborach został wyłoniony Zarząd Rady i Komisja Rewizyjna.

 

Zarząd Rady Osiedla Złote Łany

1. Henryk Copija – Przewodniczący

2. Tomasz Opala – W-ce Przewodniczący

3. Tomasz Kowalik – Sekretarz

4. Wanda Kasperek – Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna

Marcin Semik – Przewodniczący

Jerzy Hałat – Członek

Tomasz Gala – Członek

 

Gratulujemy wybranym i życzymy owocnej pracy na rzecz naszego Osiedla.