Czas Świąt Bożego Narodzenia mija. Na naszym Osiedlu zorganizowano dwie wigilie dla mieszkańców i osób potrzebujących.

Pierwsza wigilia odbyła się 17.12.2015r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka przy ulicy Jutrzenki, druga 21 grudnia w Domu Działkowca, przy ul. Liściastej.

Uczestnikami tych miłych, przebiegających w świątecznej atmosferze spotkań byli nie tylko mieszkańcy osiedla ale też przedstawiciele organizatorów, czyli Rada Osiedla Złote Łany, Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany i Parafii św. Józefa. Zgromadzone osoby podzieliły się opłatkiem i złożyły sobie życzenia. Dla wszystkich przygotowano świąteczny poczęstunek, uczniowie Gimnazjum nr 2 zaprezentowali specjalnie przygotowany program artystyczny. Uczestnicy wieczoru wigilijnego spędzili czas w sympatycznej atmosferze na wspólnym kolędowaniu przy akompaniamencie akordeonu.

20151217_163834 20151217_163857 20151217_163905 20151217_163928 20151221_150443 20151221_150456 20151221_150501