„Najbardziej dziękuję parafianom ze Złotych Łanów. Tu przeżyłem większość lat mojego kapłańskiego życia” – napisał w swym testamencie zmarły w wieku 77 lat zasłużony kapłan ks. prałat Józef Szczypta – twórca parafii i budowniczy kościoła na bielskim osiedlu.

Ostatnią wolę jednego pierwszych wyświęconych przez św. Karola Wojtyłę kapłanów odczytano 2 marca 2015 podczas Mszy św. pogrzebowej w wybudowanym przez zmarłego duszpasterza, górującym nad Bielskiem-Białą kościele pw. św Józefa.

więcej informacji: http://diecezja.bielsko.pl/