Wiadomości ze Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany.

http://www.sm-zlotelany.pl/


logo-smzl-2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany”
ul. Jutrzenki 22
43-300 Bielsko-Biała

Kontakt:
Centrala: (33) 499 08 00 i (33) 499 08 01
Fax: (33) 499 08 31
Sekretariat: (033) 499 08 32
sm_zlotelany@poczta.jzk.pl