SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Zapraszamy na indywidualne konsultacje z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Filia w Bielsku – Białej

Termin spotkania:
9 październik 2015r. w godz. 10.00 – 13.00

aktywne formy pomocy osobom bezrobotnym (m.in. dotacje, staże)

pomoc w pisaniu i konstruowaniu CV i listu motywacyjnego

Prosimy o wcześniejsze ustalenie godziny konsultacji pod nr tel. (33) 499 08 06
Centrum Informacji i Pomocy „Dla Ciebie”
przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany
ul. Jutrzenki 22 (wejście od strony garaży)